top of page
דרך האמצע - ספר (12)_edited.jpg

הבודהה מציג את בעיית הסבל במבנה בן ארבעה חלקים –
ארבע האמיתות הנאצלות – שנהוג לראות בו מבנה כמו-רפואי
לאבחון מחלות ולהתוויית הדרכים לריפוין; זאת משום הזיקה העמוקה שבין תורת הבודהה לבין עולם הרפואה, או אם להיות מדויק יותר, רפואת הנפש.

המבנה מחולק ל:
1) הגדרת המחלה.
2) סיבת המחלה.
3) אפשרות הריפוי של המחלה.
4) אופן הטיפול הנכון לריפוי המחלה. 

כך, תוך שימוש במבנה אבחוני-טיפולי זה, הצביע הבודהה על
1) הסבל
2) על סיבת הסבל
3) על אפשרות פתרון הסבל
4) על הדרך לפתרונו,
בתורה שנקראת "ארבע האמיתות הנאצלות".


מאת יובל אידו טל

bottom of page