top of page

3

4

2

1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

21

22

23

24

17

18

19

20

25

26

27

28

29

30

31

 מרץ | פרא אדם

מה זה מיינדפולנס (7)_edited.png
מה זה מיינדפולנס (7)_edited.png
מה זה מיינדפולנס (7)_edited.png
מה זה מיינדפולנס (7)_edited.png
מה זה מיינדפולנס (7)_edited.png
מה זה מיינדפולנס (7)_edited.png
מה זה מיינדפולנס (7)_edited.png
מה זה מיינדפולנס (7)_edited.png
מה זה מיינדפולנס (7)_edited.png

הקבוצות פתוחות לכולם.ן - למתחילים.ות או וותיקים.ות מכל רחבי הארץ והעולם 
 

מה זה מיינדפולנס (7)_edited.png
מה זה מיינדפולנס (7)_edited.png
מה זה מיינדפולנס (7)_edited.png
image.png

אתגר מרץ
07:40-08:00

אתגר מרץ
07:40-08:00

אתגר מרץ
07:40-08:00

אתגר מרץ
07:40-08:00

אתגר מרץ
07:40-08:00

מפגשים 1:1

הסנגהה הנודדת
20:00-21:30

הסנגהה הנודדת
20:00-21:30

מדיטציית בוקר  07:40-08:00

מדיטציית בוקר  07:40-08:00

מדיטציית בוקר  07:40-08:00

מדיטציית בוקר  07:40-08:00

מדיטציית בוקר  07:40-08:00

מדיטציית בוקר  07:40-08:00

מדיטציית בוקר  07:40-08:00

מדיטציית בוקר  07:40-08:00

מדיטציית בוקר  07:40-08:00

Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png

הסנגהה הנודדת
20:00-21:30

הסנגהה הנודדת
ערב קהילה
20:00-21:30

Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png

כל התרגולים אונליין (זום)
 

Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
Add a heading (6) (1).png
להרשמה

מפגש לימודי-קהילתי 

כל יום שני

20:00-21:30

וגם

 תרגולי בוקר + אתגר מיינדפולנס

מדיטציית בוקר

כל חודש מרץ

ראשון שלישי חמישי

07:40-08:00

פתוח לכולםן,

נשמח לתרומתכםן

ראשון עד חמישי

12-17.3

07:40-08:00

מה זה מיינדפולנס (7)_edited.png
מה זה מיינדפולנס (7)_edited.png
מה זה מיינדפולנס (7)_edited.png
מה זה מיינדפולנס (7)_edited.png
מה זה מיינדפולנס (7)_edited.png
מה זה מיינדפולנס (7)_edited.png
מה זה מיינדפולנס (7)_edited.png
מה זה מיינדפולנס (7)_edited.png
מה זה מיינדפולנס (7)_edited.png

׳דאנא׳

(כלכלת אמון ונדיבות)

היא ביטוי של

הטיפול והנתינה ההדדית

הטבעית

שמתקיימת בטבע 

הציפור חיה

מפירות העץ,

מפזרת את זרעיו,

ויום אחד

הגוף שלה

הופך דשן לעץ 

דרך האמצע - ספר (18).png
דרך האמצע - ספר (18).png

בהנחיית

אביב נוימן